sukces zaczyna
się od rozmowy.

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w całej Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 850 JST w kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.

Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.


co daje dobrze opracowany raport o stanie jst?

promocja
Promocja dokonań samorządu wśród mieszkańców, inwestorów, innych JST. Raport może stać się wizytówką Gminy i Włodarza. Wyróżnij się na tle innych samorządów! Wykorzystaj Raport jako narzędzie planowania

czas
Zaoszczędzisz czas pracy pracowników Urzędu. Nasi eksperci przygotują atrakcyjny w odbiorze i rzetelny dokument na podstawie danych z Gminy.
kompleksowe działania
Prawidłowo opracowany Raport stanowi narzędzie monitoringu zarządzania strategicznego. Dobry Raport pozwoli na rozpoczęcie działań planistycznych - analizuj i wyciągaj wnioski z rzetelnych danych ujętych w Raporcie o Stanie JST!

wielkopolska akademia nauki i rozwoju

opracuj WARTOŚCIOWY RAPORT


RAPORT KROK PO KROKU

PODEJMIJ DECYZJĘ
Na przygotowanie raportu pozostało niewiele czasu!
Podejmij decyzję i zacznij działać już dziś! Zaufaj najlepszym i powierz pracę nad raportem specjalistom WANIR.

Nie tylko przygotujemy sprawozdanie z rocznej pracy samorządu, ale także zadbamy o to, żeby stał się on wizytówką włodarza i Gminy!

Twój raport będzie ciekawy, rzetelny i atrakcyjny.

ODDELEGUJ ZADANIA WANIR
Zespół naszych ekspertów kompleksowo zajmie się pracą nad raportem.

  • zdiagnozujemy dokumenty niezbędne do opracowania raportu
  • zbierzemy dane
  • przeprowadzimy konsultacje
  • dokonamy analizy dokumentów strategicznych
  • przygotujemy profesjonalny raport wraz z oprawą graficzną
  • przygotujemy dodatkowe niezbędne dokumenty, w tym zgłoszenie mieszkańców do debaty, uchwały o udzielenie wotum zaufania
  • przygotujemy prezentację na sesję rady gminy.
SUKCES!
Pochwal się efektem! Raport powinien być wizytówką Samorządu, a jego graficzna strona ma zachęcać do zapoznania się z treścią nie tylko radnych, ale również mieszkańców oraz inwestorów. Profesjonalnie przygotowany raport to przydatne narzędzie promocji gminy i zarządzania strategiczne jej rozwojem!

RAPORT TO NIE TYLKO
USTAWOWY OBOWIĄZEK!

Zgodnie z ustawą o samorządnie gminnym Włodarz do 31 maja każdego roku przedstawia Radzie raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego.

Z doświadczenia wiemy, że przygotowanie rzetelnego raportu jest procesem czasochłonnym, wymaga zaangażowania wielu pracowników urzędu i może w praktyce stwarzać włodarzom problemy. Nadal brak jest uregulowań prawnych dotyczących, m.in. struktury raportu czy szczegółowości danych, jakie powinny zostać w nim zawarte.

Warto zatem już dziś zastanowić się jak powinny przebiegać pracę nad opracowaniem dokumentu za 2021 rok i kto ma być za nie odpowiedzialny.


WIELKOPOLSKA AKADEMIA NAUKI I ROZWOJU

KIM JESTEŚMY?


kim jesteśmy
Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 18 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem - współpracujemy z 700 JST na terenie 16 województw - skutecznie przygotowaliśmy 760 projektów pozyskując dla samorządów ponad 540 mln - efektywnie zarządzamy 362 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk - tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin - zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje - doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.

W czerwcu 2021 roku otrzymaliśmy drugi rok z rzędu prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.

Od połowy roku 2020 jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
dokumenty strategiczne, planistyczne i sprawozdawcze
Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

Przygotowaliśmy do tej pory 150 dokumentów dla jednostek samorządowych w całym kraju, w tym raporty o stanie JST, strategie rozwoju czy gminne programy rewitalizacji.
Lider pozyskiwania dotacji dla jst

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

20 lat

współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego


850

współpracujących
jst w kraju


220

dokumentów sprawozdawczych, strategicznych i planistycznych


50

EKSPERTÓW MERYTORYCZNYCHZLEĆ PRACĘ EKSPERTOM I CIESZ SIĘ Z EFEKTÓW


JUŻ CZAS ZACZĄĆ PRACĘ NAS NOWYM RAPORTEM O STANIE JST!

W prosty i efektowny sposób zaprezentujesz mieszkańcom wynik swojej rocznej pracy.


Oszczędzaj czas pracowników Urzędu – rozpocznij proces już dziś i ciesz się z efektów na wiosnę!

Wiemy, co powinien zawierać dobrze przygotowany Raport, który będzie ciekawy i wartościowy.
Przeprowadzimy Cię krok po kroku przez proces opracowywania Raportu.
Wiemy dlaczego tak istotne jest posiadanie rzetelnego i atrakcyjnego Raportu, dlatego zadbamy również o jego stronę graficzną i profesjonalną oprawę!

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!


porozmawiajmy
DYREKTOR DZIAŁU STRATEGII I ROZWOJU LOKALNEGO

IRMA KUZNETSOVA

porozmawiajmy
PREZES ZARZĄDU

JAKUB MICHAŁOWSKI


wypełnij formularz kontaktowy
i dowiedz się więcej!


CRM form will load here

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies